En 5º aproveitamos o amplo espazo do patio cuberto para xogar ao bádminton.