Viaxamos á Unión Europea!

Os alumnos de 5º comezamos a localizar os países da Unión Europea a través do Chromebook e da pizarra dixital, coa seguinte ligazón:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/MapasEuropa.html

A practicar!